Wystawy

Wernisaż "RELACJE" 04/10/2019 do 04/10/2020


Ekspozycja prac Doktorów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz ich promotorów. Wystawa potrwa do 03.01.2020

 

Ekspozycja prac Doktorów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz ich promotorów.Wystawa potrwa do 03.01.2020

Promotorzy:

Zbigniew Bajek

Teresa Kotkowska-Rzepecka

Lilla Kulka

Adam Wiesiołowski

 

Doktorzy:

Izabela Apanańska

Joanna Banek

Roman Fleszer

Iwa Kruczkowska-Król

Jolanta Kuśmierska

Krystyna Malinowska

Krzysztof Marchlak

Joanna Zemanek

Elżbieta Zrobek

 

Wystawa "Relacje” prezentuje prace wypromowanych w ostatnich latach doktorów na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP oraz ich promotorów. Planowana jest jako pierwsza    z cyklu ekspozycji pokazywanych w różnych miastach Polski. Na wystawie zaprezentowane zostaną prace doktorantów będące zwieńczeniem ich przewodów doktorskich. Konfrontacja tychże z dziełami promotorów to możliwość prześledzenia na ile aktywność doktorantów to twórczość w pełni autonomiczna.
Grupę siedmiu doktorantów wiąże zarówno wspólny czas studiów ale też bliskość towarzyska i artystyczna. Dzięki swojej przedsiębiorczości, mogli oni pokazywać własne prace i prace swoich promotorów jeszcze w czasie trwania studiów doktoranckich na wielu ekspozycjach  w kraju i zagranicą, między innymi w Nowym Jorku, Londynie, Lwowie, Budapeszcie, Petersburgu, Krakowie, Katowicach, Tarnowie i Będzinie.
Wystawa „Relacje” to nie tylko „podróż sentymentalna”, ale także rozpoczęcie nowego etapu wspólnej działalności