Maciejska Justyna powrót

Justyna Maciejska - studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom uzyskała w pracowni prof. Jacka Rykały w 2003 r. Stypendystka MKiS w latach 2002-2003.
 
Wystawy zbiorowe:
 
1999 - wystawa prac studentów z pracowni prof. T. Grabowskiego, Muzeum Archidiecezjalne, Katowice
 
2001 - wystawa prac studentów i profesorów ASP w Katowicach, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Warszawa

2001/2002 - wystawa grafiki studentów ASP w Katowicach, Banque de Savoie, Aix-Les-Bains, Grenoble (Francja)

2002 - wystawa malarstwa studentów prof. J. Rykały, Dworzec, Sosnowiec

2003 - 3. Biennale Grafiki Studenckiej, Galeria Arsenał, Poznań  -   GCK Katowice  -  Galeria

2003 - wystawa obrazów dyplomowych pracowni prof. J. Rykały, Zamek Sielecki, Sosnowiec

2003 - wystawa obrazów dyplomowych pracowni prof. J. Rykały, Galeria Zapiecek, Warszawa

2003 - 5. Triennale Grafiki Polskiej, BWA Katowice

2003 - 36. Biennale Malarstwa Współczesnego "Bielska Jesień 2003"  -  Wernisaż

powrót