No show found! show="1" does not exist.

Zespół

Johann Bros                      
Przewodniczący Rady Programowej
Galerii Szyb Wilson
 

Monika Paca-Bros
Prezeska Fundacji Eko-Art Silesia
Dyrektorka Art Naif Festiwal

 

Ilona Bielawska
Zarządca Galerii
 

Agnieszka Nowak
Koordynator Projektów

Izabela Kośmider
Koordynator Art Naif Festiwal