Berdyszak Jan powrót

Jan Berdyszak - urodził się w 1934 roku w Zaworach, zmarł w Poznaniu w 2014roku. Ukończył w 1958 PWSSP w Poznaniu, gdzie studiował rzeźbę. Jego malarsko-przestrzennym kompozycjom często towarzyszy grafika (gipsoryt, drzeworyt). Od 1990 Berdyszak tworzył cykl zatytułowany Passe-par-toutrealizowany w formie obiektów, instalacji, grafik. Głównym tematem jego prac i poszukiwań twórczych była przestrzeń - jako tło, dopełnienie, przenikanie. Był wykładowcą poznańskiej ASP oraz autorem wielu teatralnych projektów scenograficznych.

 

 

Realizacje artystyczne Berdyszaka obejmują szeroki wachlarz dziedzin i technik. Analityczna postawa, naukowy charakter prac i konsekwentnie realizowana koncepcja stanowią wyróżniki jego twórczości. Artysta zamyka swoje poszukiwania i realizacje w cykle, w obrębie których rozważa różne warianty danego zagadnienia. Podejmowane wątki niekiedy opracowuje na nowo i znajduje dla nich rozwinięcie w kolejnych seriach. Berdyszak koncentruje się wokół zagadnień przestrzeni, określanej przez niego jako byt pierwszy, ale również gęstości, ciemności, pustki, przezroczystości i potencjalności.

powrót