Nawrot Maciej powrót

Maciej Nawrot, artysta urodzony w 1986 roku. W 2012 roku otrzymał tytuł licencjata na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W swej twórczości dogłębnie analizuje najbliższe otoczenie. Dokumentuje frapujące go wycinki rzeczywistości. Jego obrazy są wolne od niepokoju, statyczne, zastygłe w bezruchu.

Laureat wielu konkursów ogólnopolskich w malarstwie sztalugowym.

powrót