Sala Marta powrót

Marta Sala - ur. 1985. Studiowała na wydziale malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 2005-2010. Dyplom w pracowni profesora Leszka Misiaka. Jest współzałożycielką i uczestniczką akcji artystycznych Grupy Strupek Zajmuje się także tworzeniem kostiumów, dekoracji oraz zaangażowaną społecznie animacją kultury.

 

Marta Sala zwraca się w swej twórczości ku klasyce. Gatunkiem uprawianym głównie przez artystkę jest portret, którego tradycyjna forma jest jednak przez nią nieustannie dekonstruowana. Wobec wiernego oddania charakteru samych postaci, otoczenia, Sala konsekwentnie unika malowania portretu sensu stricto. Twarze postaci jakby nie mieszczą się na płótnie, uciekają przed widzem. Sam sens obrazu znajduje się poza jego ramami, pozostaje niedopowiedziany. Częstym zabiegiem jest również deformowanie twarzy przestawionych osób, w taki sposób, że niemożliwe staje się odczytanie charakterystycznych rysów. Portrety Sali uznać można za swoiste zaprzeczenie tego gatunku, ponieważ pozbawione są najbardziej charakterystycznego elementu, który najdobitniej świadczy o usposobieniu czy charakterze danej osoby. Jednak mimo braku precyzyjnie namalowanego oblicza, artystka poprzez pozę, otoczenie, opowiedzianą historię doskonale oddaje wrażliwość portretowanych osób. W obrazach Sali odnaleźć można nawiązania do twórczości Nowosielskiego, Wróblewskiego i Bacona.

powrót