Lis Zygmunt powrót

Zygmunt Lis urodził się w 1931 roku. Dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach uzyskał w 1958 roku. Jako członek Związku Polskich Artystów Plastyków pełnił funkcję w Prezydium Zarządu w Katowicach i Zarządu Głównego, działając jednocześnie w wielu komisjach artystycznych. Jest rzeczoznawcą Ministerstwa Kultury i Sztuki w zakresie malarstwa współczesnego. Od czasów swoich studiów był wieloletnim opiekunem Grupy Janowskiej działającej przy kopalni Wieczorek w Katowicach.

Profesor poświęcił niemal całe swoje życie zawodowe stworzeniu i prowadzeniu kierunku artystyczno-pedadogicznego w Cieszynie. Od założenia kierunku przez wiele lat dążył do wypracowania takiej koncepcji kształcenia, która łączyłaby w sobie edukację artystyczną z intelektualną, aby nauczyciel, manager czy instruktor sztuki dysponował umiejętnościami hermeneutycznymi, aby rozumiał i mógł objaśniać dzieła sztuki na tle zjawisk kulturowych. Oto co prof. Eugeniusz Delekta, Dziekan Wydziału Artystycznego w Cieszynie, pisał w 1998 roku: „Realizowany w Instytucie Sztuki proces kształcenia zakłada bezpośrednią integralność artystycznych i warsztatowych doświadczeń z intelektualną, ogólnohumanistyczną refleksją. Zmierza do ukształtowania absolwenta o wysokich kompetencjach artystycznych i pedagogicznych oraz głębokiej wiedzy humanistycznej”26. Dowodzi to spełnienia zamierzonego, i przez wiele lat realizowanego przez prof. Zygmunta Lisa celu.

powrót