Muter Melanie powrót

Mela Muter - właściwie Mutermilchowa z Klingslandów, malarka, urodzona w 1876 w Warszawie, zmarła w 1967 w Paryżu.
Pochodziła z zamożnej rodziny żydowskiej. Większą część życia spędziła jednak za granicą, we Francji. Tam też utrzymywała luźne kontakty z polskimi twórcami przebywającymi w Paryżu, współtworzącymi międzynarodowy artystyczny krąg École de Paris. Twórczość Meli Muter ulegała różnym wpływom. Początkowo dominowały w niej luministyczno-symbolistyczne pejzaże i portrety. Później w jej obrazach przejawiały się wpływy impresjonizmu, syntetyzmu szkoły Pont-Aven czy wreszcie fowizmu. Interesowała ją twórczość Paula Cézanne'a, Vincenta van Gogha i Edouarda Vuillarda. Wiele jej obrazów powstało w trakcie plenerów w Bretanii i w Hiszpanii.

powrót