Broll Urszula powrót

Urszula Broll urodziła się w 1930 roku w Katowicach, studiowała na ASP w Katowicach. Współzałożycielka i członkini St-53. We wczesnych pracach podejmowała tematykę śląską w emocjonalny sposób, nastawiony głownie na analizę kolorystyczną. W połowie lat 50-tych zainspirowana teorią Strzemińskiego zajmuje ją przenikanie się planów, zagadnienie ruchu, są analogiczne dokonaniom Marii Jaremy.

Decyzję o widzeniu innej rzeczywistości niż ta, która wpajana była przez doktrynę socrealizmu, podjęła Broll na początku lat 50. W tym pierwszym, najwcześniejszym okresie twórczości malowała tematy śląskie, syntetyzowała ich naturalną ekspresję. Przyjaźń z Konradem Swinarskim wywodząca się jeszcze z okresu studiów i jego fascynacja osobowością Władysława Strzemińskiego, zwróciła jej uwagę na nowatorski sposób analizowania formy i teoretyczne rozważania nad przemianami świadomości wzrokowej, przedstawiane przez mistrza międzynarodowej awangardy.

powrót