Kałucki Jerzy powrót

Malarz, scenograf, urodzony w 1931 we Lwowie.

Studia artystyczne - w zakresie malarstwa i scenografii - odbył pod kierunkiem Zygmunta Radnickiego i Andrzeja Stopki w latach 1951-57 w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zadebiutował jako scenograf teatralny - w 1958 roku zaprojektował dekoracje i kostiumy do opery Carla Orffa Die Kluge, wystawionej przez Operę Ślaską w Opolu. Profesję tę uprawiał aż do roku 1981, współpracując z teatrem i telewizją.

jego twórczość jest przede wszystkim poszukiwaniem równowagi między rozmaitymi składnikami rzeczywistości nieartystycznej i tę równowagę stara się "rekonstruować" w rzeczywistości artystycznej. Interesuje go studiowanie relacji między elementami przestrzeni, ruchu, barwy, światła. Realizuje swój cel, stosując przede wszystkim formy abstrakcyjne - geometryczne. Chętnie ogranicza je na płaszczyźnie obrazu linią łukowatą bądź z niej samej czyni obiekt zainteresowań.

powrót