Kozłowski Jarosław powrót

W latach 1963-69 studiował malarstwo w PWSSP w Poznaniu. Dyplom otrzymał w 1969r. Od roku 1967 uczył rysunku i malarstwa. 

Jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli nurtu konceptualnego w sztuce polskiej. Tworzy ilustracje, rysunki, obiekty oraz wykonuje performance. Traktuje sztukę jako obszar krytycznej i samokrytycznej analizy. W serii realizacji z lat 80-tych pt. "Mitologie Sztuki" zajmował się dekonstrukcją mitów narosłych wokół pojęcia sztuki, statusu artysty i ilustracji artystycznych. Na początku lat 90-tych powstały prace, które artysta sytuuje w alternatywnym terytorium sztuki, zwanym przez niego "trzecim kręgiem". 

Zajmował się analityczną refleksją i badaniami lingwistycznymi oraz sztuką performance. W latach 80. zaczął realizować wielkie instalacje, w których podejmował wątki krytyczne wobec sposobów funkcjonowania kultury, m.in. serie prac poświęconych demitologizacjom sztuki. W latach 90. i w obecnej dekadzie autor szeregu spektakularnych instalacji, w których podejmuje problematykę obecności modernistycznych tradycji, społecznego i politycznego kontekstu sztuki.

powrót