Gołkowska Wanda powrót

Wanda Gołkowska (ur. 1925 r. w Rzeszowie, zm. 2013 r. w ) – malarka, autorka rysunków, animatorka życia artystycznego, inicjatorka wystaw i akcji związanych z mail art'em, profesor ASP we Wrocławiu. Studiowała na PWSSP we Wrocławiu (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu), w 1952 obroniła dyplom z zakresu malarstwa w pracowni prof. Eugeniusza Gepperta. W 2011 została uhonorowana Złotą Odznaką ZPAP. Jedna z prekursorek polskiego konceptualizmu i przedstawicielka op-artu. Zapisała się na kartach współczesnej historii sztuki polskiej, wywierając ogromny wpływ na wrocławskie środowisko artystyczne. Gołkowska współtworzyła grupy Poszukiwania Formy i Koloru, Grupę Wrocławską, była związana z prowadzoną przez Jerzego Ludwińskiego Galerią pod Mona Lisą. Jako pedagożka i profesorka wykształciła całe pokolenia studentów.  

powrót