Sprzedaż

powrót

Wyślij zapytanie

GARNCORZ PAWEŁ - GALERIA SZYB WILSON

Cena: 3000zł
Autor: Garncorz Paweł 
Tytuł: Galeria Szyb Wilson
Data:2007
Wymiary: 70 x 100 cm
Technika: kredki na papierze

 

Paweł Garncorz – urodzony w 1979 r., artysta naiwny z niepełnosprawnością intelektualną, twórcza indywidualność Warsztatów Terapii Zajęciowej „Unikat”, których jest wieloletnim uczestnikiem, biorącym udział w zajęciach z grafiki, malarstwa oraz ceramiki artystycznej. Wypracował własny styl wypowiedzi, głównie w dziedzinie rysunku. Ich oryginalność wypływa m.in. z faktu, że artysta ma wrodzony, uzasadniony fizjologicznie problem z dostrzeganiem perspektywy. Dlatego też obrazy wychodzące spod jego ręki są płaskie i mają zachwiane proporcje wielkości przedmiotów. Bywa porównywany do Nikifora. Brał udział w wielu krajowych wystawach i przeglądach sztuki osób niepełnosprawnych oraz twórców nieprofesjonalnych. Laureat nagród i wyróżnień m.in. w konkursie im. Pawła Wróbla w Katowicach, „Świat moich marzeń” w Zamościu, konkursie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej. Jego prace były eksponowane m. in. w Muzeum Historii Katowic, Górnośląskim Centrum Kultury, Bibliotece Śląskiej, Muzeum Śląskim oraz podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Naiwnej w Galerii Szyb Wilson.
 
Pole obrazowe w kształcie poziomego prostokąta. Przedstawia Galerię Szyb Wilson w Katowicach – dawną Kopalnię Węgla Kamiennego „Wieczorek”. Kompozycja harmonijna, horyzontalna, zamknięta, z wyraźnym podziałem poziomym przez środek rysunku (szara rura), charakterystyczny brak perspektywy linearnej. Kolorystyka ciepła, z przewagą czerwieni. Barwy czyste. Brak modelunku światłocieniowego, płaska plama barwna z wyraźnym konturem, przywodząca na myśl rysunki dziecięce, forma lekko zgeometryzowana, z niezwykle drobiazgowym odzwierciedleniem szczegółu.