Wydarzenia

Kongres Kultury Województwa Śląskiego 25/09/2010 do 25/09/2010


W dniach 23-25 września 2010 odbył się Kongres Kultury Województwa Śląskiego, był on odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska animatorów, twórców i menedżerów, kontynuuje na szczeblu regionalnym debatę zapoczątkowaną przez Kongres Kultury Polskiej (Kraków 2009) oraz bazuje na doświadczeniach Kongresu Kultury Górnego Śląska (1998), które zostały wykorzystane m.in. podczas prac nad „Strategią rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006-2020”.

 
Podczas trzydniowego Kongresu zaprezentowane zostały panorama kulturalna województwa śląskiego, obrazująca polifoniczność kultury regionalnej: elitarnej, rozrywkowej, lokalnej, niszowej.

Program  Kongresu Kultury Województwa Śląskiego 2010

 

23 września 2010 - Galeria Szyb Wilson
9.00 - 10.00 rejestracja
10.00 - Otwarcie kongresu
11.00 - przerwa
Obrady plenarne: 11.30 – 15.00
11.30 - 11.50 Kultura w województwie śląskim -  prof. Ewa Kosowska
11.50 - 12.30 Tożsamość mieszkańców województwa śląskiego: prof. Marek Szczepański (socjologiczne aspekty tożsamości),  prof.  Jolanta Tambor (kulturowe wyznaczniki tożsamości)
12.50 - 13.00 Kultura a rozwój społeczny w regionie – prof. Wojciech Świątkiewicz
13.00 - przerwa
13.30 - 15.00 dyskusja

 

23 września 2010  - Akademia Muzyczna w Katowicach
15.30 - lunch16.30 - wernisaż wystaw towarzyszących

17.00 - 18.30 panele1.

Kultura a tożsamość regionalna – prof. Marek Szczepański, prof. Jolanta Tambor2. Twórca – jego miejsce i rola we współczesnym społeczeństwie – Tadeusz Kijonka
3. Media-kultura-region – A.Sekudewicz, prof. Krystyna Doktorowicz
4. Młoda kultura i nowe formy komunikacji – prof. Marian Oslislo
5. Promocja kultury – Mariusz Wróbel
6. Ochrona dziedzictwa, jakość przestrzeni publicznej, turystyka kulturowa – dr Jacek Owczarek

19.00 Koncert dedykowany Kongresowi: Recital fortepianowy – Wojciech Świtała.

 

24 września 2010 - Galeria Szyb Wilson
Obrady plenarne 10.00 - 15.00

10.00 -10.20  Sektor i przemysły kultury w rozwoju regionu na przykładzie aglomeracji górnośląskiej – prof. Andrzej Klasik
10.20 - 11.10 Kultura a innowacyjność – prof. Marian Oslislo (nowe media), Ewa Gołębiowska (design),  Tomasz Konior (architektura)
11.10 - 11.30  Analiza potrzeb kulturalnych mieszkańców województwa śląskiego. Prezentacja raportu (komunikat) – Tomasz Szabelski
11.30 - 11.50  Edukacja kulturalna – potrzeby, uwarunkowania, perspektywy - prof. Katarzyna Olbrycht

11.50 - przerwa na kawę

12.20 - 13.10 Nowe modele instytucji upowszechniania kultury – prof. Jan  Malicki (biblioteki),  Leszek Jodliński (muzea),  Mariusz Wróbel (domy kultury)
13.10 - 13.30 Projekt: Katowice – miasto ogrodów ESK 2016 (komunikat) – prof. Tadeusz Sławek
13.30 - 15.00 dyskusja

 

24 września 2010 - Akademia Muzyczna w Katowicach
15.30 - lunch
17.00 - 18.30  panele
1. Szkolnictwo i instytucje artystyczne – Dariusz Miłkowski
2. Edukacja dla kultury – kompetencje kulturowe mieszkańców – Adam Pastuch
3. Organizowanie i finansowanie działalności kulturalnej (instytucja kultury, ngo,
firma, środki publiczne, środki prywatne) –  dr Łucja Ginko
4. Kultura a innowacyjność - od projektu do wdrożenia – Ewa Gołębiowska
5. Upowszechnianie i animacja kultury – muzea, domy kultury, biblioteki – kierunek zmian -Maciej Kluss
6. Kultura i gospodarka – prof. Andrzej Klasik.

19.00 Impreza dedykowana Kongresowi -  Inauguracja sezonu artystycznego Filharmonii Śląskiej.

 

25 września 2010 - Sala Sejmu Śląskiego
10.00 - 12.00 - podsumowanie i zamknięcie kongresu
- streszczenie przebiegu paneli
- Wystąpienie prof. Jana Malickiego Przewodniczącego Rady Programowej
- Wystąpienie Zbyszka Zaborowskiego Wicemarszałka Województwa Śląskiego

12.00 -  Wernisaż wystawy towarzyszącej "Tu. Człowiek i przestrzeń"

 

25 września 2010 - Rondo Sztuki
16.00 - Giełda biznesu kultury

 

Prezentacja kantaty scenicznej „Carmina Burana" w wykonaniu artystów Opery Śląskiej w Bytomiu, hala widowiskowa SPODEK w Katowicach, godz. 19.00