Wydarzenia

Przyznano Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury 08/11/2010 do 08/11/2010


W dniach 8 i 9 listopada br. wręczono Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. Nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytkowego Browaru Mokrskich w Katowicach otrzymał Johann Bros.

 

Uroczystość odbyła się w Kinoteatrze Rialto w Katowicach.

Wyróżnienia te przyznawane są w trzech kategoriach: artystycznej, za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury oraz dla młodych twórców.


W tym roku po raz pierwszy Zarząd Województwa Śląskiego ustanowił jeszcze jedną kategorię Nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury tj. nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków. Wyróżnienia otrzymywać będą osoby fizyczne lub prawne za realizację wyróżniających się prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie naszego województwa.


Nagrodę w tej kategorii otrzymał Johann Bros za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytkowego Browaru Mokrskich w Katowicach – Szopienicach. Nagroda ta została wręczona podczas konferencji: „O zamkach i pałacach" organizowanej w Kinoteatrze Rialto w Katowicach przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego.

Wnioski o nagrody rozpatrują komisje powołane przez Zarząd Województwa Śląskiego. W skład Komisji wchodzą: Wicemarszałek Województwa Śląskiego, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego, specjaliści z różnych dziedzin oraz Radni z Komisji Edukacji, Nauki i Kultury Sejmiku Województwa Śląskiego. Propozycje Komisji zatwierdza Marszałek Województwa Śląskiego.

Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury są przyznawane od 2000 roku.

 
Zobacz więcej na: http://www.youtube.com/UMWSla