No show found! show="1" does not exist.

Wydarzenia

GARDEN PARTY – „Katowice w kwiatach” 12/06/2011 do 12/06/2011


W ramach ubiegania się przez Katowice o tytuł ESK 2016 Daria Wawrzkiewicz (artysta malarz, międzynarodowy projektant BoConcept) i Paulina Stępka (historyk sztuki, kurator wystaw) - Galeria SZYB WILSON i Fundacja Eko – Art SILESIA i BIURO ESK 2016 zapraszają do wzięcia udziału w akcji, w myśl idei Katowice – MIASTO OGRODÓW.
 
Akcja GARDEN PARTY – Katowice w kwiatach zawiera w sobie twórczość mieszkańców miasta i całej aglomeracji. W różnej formie artystycznej znajdzie się na ulicach miasta, w galeriach, instytucjach, przedszkolach, szkołach poruszając bardzo szeroką symbolikę, stanie się łącznikami, odsłonią aktywną i solidarną postawę mieszkańców do zdobycia przez Katowice tytułu Kulturalnej Stolicy w 2016 r.
 
Każdy chętny może się włączyć rozszerzając wydarzenie i nadając mu nowy  i niepowtarzalny tor. Zapoczątkujmy razem wspaniałą myśl, jak pisał prof. Tadeusz Sławek „…miasto wymaga zaangażowania osobowego, autorskiego, imiennego oraz to, że miasto jest miejscem i to nie oddzielnie, lecz zawsze w relacji z innymi miejscami…”. Gdzież indziej niż w Katowicach, na styku kultury 14 miast tworzących jedną aglomerację lepiej mógłby się sprawować postulat akcji GARDEN PARTY.
 
Skrócony opis projektu: GARDEN PARTY – „Katowice w kwiatach” Galeria Szyb Wilson jako koordynator projektu GARDEN PARTY  - „Katowice w kwiatach” serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do przyłączenia się do akcji zazieleniania miasta Katowic. W ramach ubiegania się o tytuł na Europejską Stolicą Kultury 2016 jako Miasto Ogrodów. Posadźmy kwiaty w Katowicach, by rzeczywiście stało się zagłębiem ogrodów w pierwiastku kulturalnym i ekologicznym.
Od niedzieli 05.06 do niedzieli 12.06 w wyznaczonych miejscach (siedziby partnerów) w Katowicach odbędą się akcje malowania kolorowych kwiatów z szablonów (animatorki wydarzenia: Daria Wawrzkiewicz, Paulina Stępka).
 
W wyniku działań powstaną w mieście ogrody skupione przy instytucjach kultury (Galeria Szyb Wilson, Galeria Rondo, Muzeum Śląskie Hipnoza). W tym też czasie mieszkańcy zostaną na bieżąco informowani o dalszych akcjach i zaproszenia, aby na wielkie zakończenie spotkali się wszyscy razem z kwitami na ul. Mariackiej.
 
05.06 – 12.06 akcje malowania kwiatów z szablonów pod instytucjami partnerskimi (codzienne inne miejsce startu imprezy)
05.06 – Rynek na Nikiszowcu
06.06 – Rondo Sztuki od godz.17.00
07.06 - Śląski Klub Kulturalny BELLMER CAFE od.godz.17.00
08.06 – HIPNOZA, Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek od.godz.17.00
09.06 – Galeria CZAS od.godz.17.00
10.06 - Muzeum Śląskie od.godz.17.00
11.06 – Galeria Szyb Wilson – INDUSTRIADA 2011 od godz.12.00 do godz.15.00
12.06 – ul. Mariacka – KULMINACJA IMPREZY – KATO bar od godz.14.00

12.06 w czwartek nastąpi kumulacja. Spotkanie rozpocznie się jak do tej pory malowaniem kwiatów, następnie mieszkańcy zgromadzą wszystkie kwiaty i utworzą z nich żywą instalację.
Wieczór zakończy się koncertem zespołów „roboty na wysokościach”, „Searching for calm” w galeriobarze KATO.