Wydarzenia

Koncert jubileuszowy z okazji 100-lecia Orkiestry Dętej KWK Wieczorek 27/11/2011 do 27/11/2011


KONCERT JUBILEUSZOWY z okazji 100-lecia Orkiestry Dętej KWK „Wieczorek” odbył się dnia 27 listopada 2011 r. (niedziela) o godz. 17.00.
 
Z historią górnictwa i kopalniami na Śląsku wiąże się wiele pięknych tradycji. Do jednej z nich należy zaliczyć istnienie orkiestr dętych przy poszczególnych kopalniach. Ich brzmienie niejednokrotnie bawiło górników podczas Karczm Piwnych. Również poranna parada z okazji Barbórki należy do pokoleniowej śląskiej tradycji. Podczas pogrzebów orkiestra zawsze towarzyszy w ostatniej drodze zmarłym górnikom. Jedną z takich tradycyjnych orkiestr jest Orkiestra Dęta Kopalni Wieczorek.

Ale zacznijmy od początku…

Orkiestra Dęta K.W.K. „Wieczorek” założona została w 1911 roku, a więc w czasie, kiedy władze niemieckie z całą bezwzględnością tłumiły wszelkie oznaki polskiej kultury na Górnym Śląsku. Po wielu staraniach uzyskano warunkową zgodę na utworzenie orkiestry dętej przy ówczesnej straży pożarnej Kopalni Giesche.
Pierwszym dyrygentem był Jan Biskup, a orkiestra działała do sierpnia 1914 roku, kiedy to na skutek wybuchu I wojny światowej zawieszono jej działalność. Na przełomie lat 1918 - 1919 z inicjatywy pracowników kopalni reaktywowano orkiestrę, ale już jako orkiestrę górniczą.
Dyrygentem został Wiktor Bara. W 1924 roku z braku środków na jej utrzymanie dyrekcja kopalni rozwiązała orkiestrę. Wiktor Bara, znany działacz kultury utworzył wówczas amatorską orkiestrę dętą, którą i tak władze kopalni doraźnie angażowały do różnego typu imprez i uroczystości związanych z kopalnią. W 1932 roku powstała przy orkiestrze orkiestra symfoniczna pod nazwą „ Towarzystwo Muzyczne im. Ignacego Paderewskiego".
Działalność orkiestry przerwał w 1939 roku wybuch II wojny światowej. Po wyzwoleniu z inicjatywy Jana Wąsika na apel załogi powstała Orkiestra Dęta Kopalni Wieczorek pod dyrekcją Romana Mikołajczyka. Od 1947 roku dyrygentem był Wojciech Badura. W 1957 roku batutę przejął wspomniany wcześniej Wiktor Bara, który pełnił tę funkcję do odejścia na emeryturę w grudniu 1961 roku. Wniósł on wielki wkład w rozwój orkiestry i poziom kultury muzycznej wśród kopalnianej załogi. W 1962 roku dyrygentem został Henryk Wilczek, który pracował z zespołem do marca 1990 roku. Od lipca 1983 roku do grudnia 2003 roku działał przy orkiestrze zespół mandolinistów. Ponadto stworzona została orkiestra młodzieżowa, która przygotowywała młodych instrumentalistów do gry w orkiestrze.
1.04.1990 roku dyrygentem orkiestry zostaje Andrzej Pisarzowski, który pracuje z nią po dzień dzisiejszy. Orkiestra sporo koncertuje. W 1994r koncertowała w Niemczech m. in. w Hamburgu. Orkiestra ma na swoim koncie nagrane dwie kasety oraz trzy płyty kompaktowe. Obecny skład orkiestry liczy 45 instrumentalistów oraz 5 wokalistów. Nie jest to już typowa orkiestra dęta, lecz rozbudowany big band. Przyczyną tych zmian jest zapotrzebowanie na
ten rodzaj muzyki jak również instrumentalizacja posiadanych utworów.
Orkiestra w swym repertuarze posiada najnowsze przeboje muzyki rozrywkowej, jak również te, których chętnie słuchają starsi melomani. Oprócz tego wykonuje utwory sakralne, marsze, utwory ludowe. W zależności od zapotrzebowania orkiestra występuje jako: orkiestra marszowa, orkiestra estradowo-rozrywkowa oraz kwintet instrumentów dętych blaszanych. W tej ostatniej formie zespół ma za sobą wiele koncertów zarówno z muzyką poważną jak i rozrywkową.

Wstęp wolny !!!