Wydarzenia

III RAJD ROWEROWY PO NIKISZOWCU 12/05/2012 do 12/05/2012


Rajd Rowerowy po Nikiszowcu odbył się już po raz trzeci i cieszy się coraz większą popularnością – uczestnicy stawili się licznie na starcie mimo brzydkiej pogody. Impreza to nie tylko sama jazda na rowerze, przystanki wyznaczono m.in. w Gawlikówce oraz filii Muzeum Historii Katowic przy ul. Rymarskiej.

 

START – godz. 10:00 – Parking  Galerii Szyb Wilson, ul. Oswobodzenia 1,Katowice

Program rajdu

-  9:15 – 9:45 – Zgłoszenie, pobranie regulaminu, plakietki i nr startowego
- 10:00 – uroczysty start - przejazd oznakowaną trasą
- 11:00 – zwiedzanie Gawlikówki „Park pod lipami” Giszowiec
- przejazd wytyczoną i oznakowaną do celów rajdu trasą
- 11:00 – zwiedzanie fili Muzeum Historii Katowic na Nikiszowcu ul. Rymarskiej
- przejazd wytyczoną i oznakowaną do celów rajdu trasą
- 13:30-14:00 – Zakończenie rajdu na terenie domu parafialnego parafii św. Anny na Nikiszowcu
                         – profesjonalny pokaz ratownictwa drogowego
                         – wspólny posiłek – żur, krupnioki
                         – losowanie atrakcyjnych nagród
                         - pieczęć rajdowa

Cel rajdu


- rower alternatywnym środkiem komunikacji
- doskonalenie wiedzy i umiejętności w bezpiecznym ruchu rowerowym
- popularyzacja i poznawanie walorów turystycznych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych szlaku rowerowego Rowerem wokół Nikisza z ofertą dokładniejszego poznania Nikiszowca i Giszowca (charakterystyczna zabudowa, zwiedzanie muzeum na Nikiszowcu i Gawlikówki na Giszowcu)
- krzewienie i popularyzacja kultury fizycznej i aktywnego, zdrowego spędzania wolnego czasu.

Warunki uczestnictwa
- w rajdzie mogą wziąć udział osoby dorosłe posiadające sprawny rower, wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu drogowego.

Na starcie będzie można wypożyczyć rower.  Zalecana jazda w kasku rowerowym.
- w rajdzie mogą wziąć udział osoby niepełnoletnie z aktualną kartą rowerową i pod opieką osoby dorosłej
- wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się w regulaminem i potwierdzić to na listach startowych
- uczestnicy zobowiązują się do podporządkowania przepisom kodeksu drogowego, porządkowym i poleceniom komandora rajdu oraz osobom funkcyjnym rajdu
- wpisowe w wysokości 2 zł od uczestnika wpłacane przy zapisach na starcie w całości przeznaczone na nagrody dla uczestników.
 
Organizatorzy i współorganizatorzy


- TKKF Katowice zarząd miejski
- PTTK Katowice koło nr 2
- Pozytywnie Zakręceni klub rowerowy
- Stowarzyszenie Razem dla Nikiszowca
- parafia św. Anny Nikiszowiec
- Instytucja Kultury Miasto Ogrodów
- Galeria Szyb Wilson

Patronat honorowy
    Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok, UM Katowice wydział sportu i turystyki

Patronat medialny
    Miesięcznik Rozdzień


Uczestnicy rajdu biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizatorzy na czas rajdu ubezpieczają uczestników w zakresie NW. Nie ubezpieczają posiadanego przez nich sprzętu i mienia. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników rajdu. Zapewniamy właściwą i fachową opiekę uczestnikom rajdu. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.


Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów do udziału w zabawie!!!