Wydarzenia

Wręczenie Górnośląskich Tacytów 07/06/2013 do 07/06/2013


w czwartek, 6 czerwca odbędzie się uroczystość wręczenia Nagród im. ks. Augustina Weltzla "Górnośląski Tacyt" za rok 2012.
 
Kapituła Nagrody postanowiła wyróżnić dr hab. Irmę Kozinę z Uniwersytetu Śląskiego za książkę "Ikony dizajnu w województwie śląskim" oraz śp. Michała Smolorza za całokształt dokonań na polu badania i upowszechniania wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym Górnego Śląska.
 
Nagroda ustanowiona przez Ruch Autonomii Śląska w roku 2007 w celu uhonorowania wysiłków badaczy i popularyzatorów historii Górnego Śląska. Patronem nagrody jest pionier górnośląskiej historiografii, wieloletni proboszcz parafii w Tworkowie pod Raciborzem, ks. Augustin Weltzel (1817-1897), nazywany przez współczesnych "górnośląskim Tacytem".
 
Publikacje Weltzla to przykład naukowej rzetelności i braku narodowych uprzedzeń, które miały w poważnym stopniu zaważyć na póĽniejszym dziejopisarstwie dotyczącym regionu.

Nagroda ma formę statuetki ukazującej postać z atrybutami muzy historii Klio. Zaprojektował ją rzeźbiarz z Tychów, Augustyn Dyrda. Laureatów wyłania kapituła złożona z naukowców zajmujących się górnośląską problematyką. W roku 2007 jej pracami kierował prof. Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Ryszard Kaczmarek, a skład uzupełniali prof. dr hab. Joanna Rostropowicz (Uniwersytet Opolski), dr Norbert Honka (UO), dr Tomasz Nawrocki (UŚ), dr Zbigniew Kadłubek (UŚ), dr Tomasz Słupik (UŚ).
 
 
Scenariusz wieczoru:

 
-         powitanie gości nagród im. ks. Augustina Weltzla „Górnośląski Tacyt”

-         laudacja prof. Zbyszka Kadłubka, wręczenie nagrody i mowa I laureata

-         laudacja prof. Kaczmarka, wręczenie nagrody i mowa II laureata

-         muzyczna przerwa, poczęstunek

-         panel dyskusyjny z udziałem laureatów i laudatorów

-         zakończenie, podziękowania
 
 
Oprawa muzyczna :
                                                       
Duo Vitare
 
w składzie: Agnieszka Kotulska – Rahunen (wiolonczela)  i Kimmo Rahunen (gitara)

w utworach:

Wojciech Kilar: Twilight cellos-aranżacja Kimmo Rahunen
Witold Lutosławski: 4 Melodie Śląskie -aranżacja Kimmo Rahunen-Zalotny-Gaik-Gąsior-Rektor
Dusan Bogdanovic: La Harpe de DavidManuel de Falla : Nana
Radames Gnattali: Sonata na wiolonczelę i gitarę
-Allegretto comodo
-Adagio
-Con spirito 
 
Miejsce: Galeria Szyb Wilson, Katowice, ul. Oswobodzenia 1.
Data: 6.06.2013, godz. 18:30.