No show found! show="1" does not exist.

Wydarzenia

I Międzynarodowy Festiwal Sztuk wizualnych Sympozjum o Sztuce wschód – zachód – północ - południe 15/05/2004 do 14/06/2004


Założeniem Festiwalu  było zestawienie polskiej sztuki ze sztuką innych krajów europejskich. Festiwal odbył się w dniach od 15 maja do 14 czerwca 2004 i zbiegł się w czasie z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.
 
„Tytułowy wertykalny horyzont w tym kontekście wyznacza moment integracji, jest linią łączącą Polskę z innymi krajami Unii Europejskiej na szerokiej płaszczyźnie kulturalnej, jak i społecznej. Pion jest symbolem stabilizacji, a zarazem wzrostu związanego z wejściem naszego kraju w nowe struktury europejskie i roztacza perspektywę rozwoju. Jednocześnie pojęcie wertykalnego horyzontu zawiera w sobie charakterystykę naszego regionu. Jest metaforą wizualnego charakteru Śląska, którego pejzaż  zdominowany jest pionowym rytmem architektury przemysłowej.”
 
Impreza ta ma charakter cyklicznego biennale, a jednym z jej celów jest przybliżanie Śląskowi sztuki europejskiej i wpisanie twórczości Śląska na mapę „wydarzeń artystycznych Europy”.