Wydarzenia

Spotkania w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym 25/11/2005 do 25/11/2006


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz „europareportage“ (Anke Illing i Thomas Vossbeck z Berlina) zapraszają na wystawę pt.: „Spotkania w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym”. Wernisaż wystawy odbył się w Galerii Szyb Wilson w Katowicach w dniu 25 listopada br. o godz. 18.00.

 

"Europareportage" to młodzi fotograficy z Berlina: Anke Illing i Thomas Vossbeck, którzy we współpracy z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej prezentują od dnia 25 listopada br. w Galerii „Szyb Wilson” obszerną wystawę fotografii architektury (po)przemysłowej i mieszkalnej, krajobrazów zmieniającego się okręgu przemysłowego oraz portrety mieszkańców Górnego Śląska. Pracom, które powstały w ramach Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006, towarzyszyć będą teksty bazujące na wywiadach z bohaterami portretów.

 

Osiem portretów mieszkańców Górnego Śląska w różnym wieku, różnej płci, wywodzących się z różnych grup społecznych wprowadzi nas w sferę prywatną i zawodową życia bohaterów. Szczególny nacisk fotograficy położyli na zdjęcia związane z życiem zawodowym, przy czym uwzględniono zarówno zawody tradycyjne, typowe dla Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, jak i profesje reprezentujące nowe kierunki. Fotograficy towarzyszyli przykładowo sztygarowi Marianowi Tiszbierkowi podczas zjazdu na nocną zmianę w Kopalni Bielszowice poznając przy tym i utrwalając fotograficznie drogę do jego stanowiska pracy na poziomie 850 m pod ziemią.

 

Konfrontacja z własną kulturą i historią jest dla wielu Górnoślązaków najważniejszym tematem ich życia. W osobie Krzysztofa Karwata, współzałożyciela i szefa redakcji kulturalnej czasopisma „Śląsk”, fotografikom udało się pozyskać kolejnego bohatera, który zajmuje się między innymi tą właśnie tematyką. Interesującym świadkiem zmiennej historii tego regionu jest urodzony w roku 1933 Heinz Syrek, który również umożliwił autorom fotograficzne spojrzenie na losy swojego życia.

 

Zdominowany przez górnictwo okręg przemysłowy oraz wybudowane w różnych epokach zakłady pracy i osiedla robotnicze prezentują się odmiennie w zależności od pory roku. Dymiące kominy i wieże wyciągowe wznoszą się ku niebu, po szynach toczą się pociągi przewożące węgiel a szosy zapełniają się samochodami ciężarowymi. Lecz Górnośląski Okręg Przemysłowy jest żywy, wiecznie zielony dzięki otaczającym go lasom.

 

W jaki sposób po przełomie 1989 roku i przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zmienia się ten tak silnie zdominowany przez przemysł region? Jak wygląda życie jego mieszkańców w czasie gospodarczych, społecznych i kulturowych przemian, w zmieniających się warunkach, w okresie głębokich zmian strukturalnych dotyczących niemal wszystkich dziedzin życia?

 

Prace nad projektem rozpoczęły się przed prawie dwoma laty od pierwszego rekonesansu i prac przygotowawczych, a zakończyły się jesienią 2005 r. po paru kilkutygodniowych pobytach na Górnym Śląsku.

 

Pierwszym miejscem prezentacji wystawy będzie Galeria Szyb Wilson w Katowicach. Po prezentacji w innych polskich miastach wystawa powędruje w przyszłym roku do Muzeum Górnośląskiego w Ratingen-Hösel, a następnie do Berlina.

 

Inicjatywa „europareportage“ angażuje się na rzecz wzajemnego zbliżenia, przy czym główny punkt jej zainteresowania stanowi Europa Środkowo-Wschodnia. Ważnym jest, by swe spojrzenie skierować na Wschód w tak samo oczywisty sposób, jak spogląda się na Zachód. Inicjatywa zamierza ponadto być swego rodzaju platformą, która umożliwiałaby lepsze poznanie kultur obszaru europejskiego, pokonanie stereotypów i wzajemne zrozumienie.