No show found! show="1" does not exist.

Wystawy

Topografia wolności 08/04/2016 do 24/05/2016


Kolejna odsłona projektów „wolnościowych" zainicjowanych przez prof. Zbigniewa Bajka z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pojawi się w Galerii Szyb Wilson pod postacią wystawy pt. „Topografia Wolności". Projekt ten składa się z kilku różnorodnych części, które tym razem swoją tematyką będą nawiązywać również do Śląska. Organizatorzy – artyści-pedagodzy, doktoranci i studenci ASP w Krakowie, do realizacji wystawy zaprosili artystów działających w Katowicach, Częstochowie i Cieszynie oraz gości spoza regionu, również twórców zagranicznych.

 

 

Ekspozycja w Galerii Szyb Wilson będzie składała się z następujących części:
 
1.    Interpretacje aforyzmów Kafki wraz z publikacją. Wystawa 109 prac studentów z 7 uczelni artystycznych z Polski, Republiki Czeskiej i Niemiec.
 
Specjalnie na użytek wystawy, wszystkie 109 aforyzmów Franza Kafki ze zbioru „Rozważania o grzechu, cierpieniu, nadziei i słusznej drodze" zostały przełożone przez Jerzego Ciurloka na śląski. Autor projektu, prof. Zbigniew Bajek, zaprosił studentów do plastycznej interpretacji wszystkich aforyzmów Kafki – każdy aforyzm jest interpretowany przez jednego studenta. Wystawie towarzyszył będzie album z tłumaczeniem i przygotowanymi ilustracjami.
 
2.    Wystawa prac 60 artystów-pedagogów zaproszonych do projektu z 7 uczelni artystycznych z Polski, Republiki Czeskiej i Niemiec.
 
W tej części zaprezentowane zostaną prace odnoszące do tematu Topografia /Topos/ Wolności.
 
3.     Wystawa prac w ramach projektów „wolnościowych" zrealizowanych przez osadzonych w kilku zakładach karnych i aresztach w Polsce, również Areszcie Śledczym w Katowicach.
 
4.  Wystawa banerów, przygotowanych przez uczestników poprzedniego projektu, zatytułowanego „Dramat Wolności".
 
Ta kolekcja licząca ok. 110 banerów o wym. 250 x 160 cm każdy, była do tej pory pokazywana w kilkunastu miejscach w całej Polsce i Republice Czeskiej. Umieszczenie prac artystów na nośniku, jakim jest baner, daje możliwość eksponowania ich w każdych warunkach: w przestrzeniach otwartych i zamkniętych. Banery były eksponowane na murach Aresztów Śledczych w Krakowie, Łodzi, Kielcach Radomiu, na murach Zakładu Karnego w Cieszynie, a także w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu czy wnętrzach Publicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie. Banery pokazywano również nieczynnego więzienia w Uherske Hradiste w Republice Czeskiej.
 
Powyższym wystawom towarzyszyć będą również inne wydarzenia:

·    Malowanie muralu w bezpośrednim sąsiedztwie Galerii Szyb Wilson. Z racji na przeszłość tego miejsca – ścisłe powiązanie z byłą kopalnią, z osiedlem Nikiszowiec i Giszowiec, symbolami Śląska – mural będzie odnosił się do tych kontekstów.
·  Oswajanie obcego – działania performatywne z udziałem gości wernisażowych. Mechanizm działania w ramach projektu jest prosty: każdy z biorących w nim udział otrzymuje czarno-biały wydruk formatu B1 z głową „człowieka bez właściwości" i za pomocą środków z arsenału artysty – rysując, malując, doklejając, szarpiąc itp. – próbuje ową bezimienna twarz oswoić. Otwarta formuła warsztatów sprawia, że mogą w nich uczestniczyć osoby w każdym wieku, pochodzące z różnych grup społecznych. Szczególnie efekty przynosi praca w ramach warsztatów z „wykluczonymi społecznie", m.in. więźniami.
·    Warsztaty z osadzonymi Aresztu Śledczego w Katowicach
Warsztaty skupione będą na problemach tożsamości – z czym identyfikują się osadzeni? Jaką rolę w ich życiu odgrywa miejsce urodzenia, mała ojczyzna. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu, których beneficjentem ostatecznym jest osadzony w więzieniu, skierowane są na osiągnięcie celu zasadniczego, jakim jest dostęp do kultury.
 
 

Program otwarcia:

14.00 - 16.30 warsztaty „Oswajanie obcego”

17.00 - 18.00 „Misterium przejścia wg. Kafki”

18.00 - 18.30 otwarcie

18.30 - 19.30 koncert

19.30 - 21.30 działania performatywne


Wstęp wolny
 
 
Uczestnicy:
Artyści-pedagodzy, doktoranci i studentci ASP w Krakowie oraz ich goście: artyści z ASP w Katowicach, Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego, filii w Cieszynie. Oprócz tego zaproszono też sprawdzonych partnerów zagranicznych z Wydziału Sztuki UO w Ostrawie i Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, Alfter koło Bonn oraz, jako gości spoza regionu, artystów Wydziału Sztuki UR w Rzeszowie i artystów ze Lwowa.
 
 
Projekt zrealizowany z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Das Projekt wird mit finanzieller Unterstützung der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit umgeset

 

 

Partnerzy:                

 

Zdjęcia z wystawy, wernisażu i warsztatów towarzyszących Topografii wolności:

 

Więcej zdjęć znajdą Pańswo na naszej stronie na portalu Facebook.