Wydarzenia

60 lecie Grupy Janowskiej 08/09/2006 do 09/10/2006


Tradycję i dorobek Grupy Janowskiej określają znawcy twórczości amatorskiej mianem fenomen.
 
Obecne wystawy stanowią przegląd dorobku siedemnastu artystów, którzy dziś wchodzą w skład Grupy Janowskiej:
Danuta Drobiec, Andrzej Drobiec, Józef Gajzler, Anna Gojny, Andrzej Górnik, Czesław Jurkiewicz, Paweł Kurzeja, Stefania Krawiec, Helmut Matura, Jolanta Matura, Urszula Moska, Zdzisław Majerczyk, Diter Nowak, Sabina Pasoń, Artur Śmieja, Marzena Siemiątkowska, Małgorzata Uznańska.

Wystawa trwała od 8.09. do 9.10.2006 r.

Tradycję i dorobek Grupy Janowskiej określają znawcy twórczości amatorskiej mianem fenomen. Chodzi przy tym - jak napisał w wydawnictwie jubileuszowym w 1996 roku Seweryn A. Wisłocki - nie tylko o sam fakt "długiego trwania", lecz także o to, że w tym zespole plastyków amatorów tylu było "oryginalnych twórców, tyle ciekawych., nigdzie indziej nie spotykanych osobowości, talentów, które realizowały się, zaistniałby w sposób zwracający uwagę nie tylko poza Janowem i Śląskiem, ale i poza Polską". Czy taką moc przyciągającą miała może mistyczna już dziś postać mistrza Teofila Ociepki? Jego twórczość inspirowana okultyzmem i otaczająca go aura tajemniczości ważyły przez wiele lat - twierdzi Maria Fiderkiewicz - na charakterze malarstwa twórców Grupy Janowskiej. W kręgu mistycznego klimatu Ociepki pozostawali: Bolesław Skulik, Erwin Sówka, Ewald Gawlik. Tacy malarze, jak Paweł Wróbel czy Eugeniusz Bąk, pozostając pod jego wypływem, intuicyjnie czerpali z bliższych im od okultyzmu, śląskich legend, wierzeń i opowieści. W późniejszym okresie twórcy janowscy skupili swoją uwagę na pejzażu i scenach rodzajowych z Janowa i Nikiszowca.Najczęściej stosowanymi technikami były: olej, akwarela i pastel. W ciągu 60 lat swojej historii artyści Grupy Janowskiej brali udział w trudnych dziś do zliczenia wystawach i przeglądach sztuki nieprofesjonalnej - zawsze honorowani nagrodami i wyróżnieniami.

Janowski zespół malarzy nieprofesjonalnych został powołany do życia 1946 roku przez Ottona Klimczoka. To Otton Klimczok doprowadził do wybudowania Zakładowego Domu Kultury Kopalni "Wieczorek", gdzie Grupa Janowska przez 54 lata miała swoją siedzibę. Zasłużonymi opiekunami grupy byli później: Zygmunt Lis, Barbara Kaczmarczyk i Adam Plackowski. Od 1989 roku grupę prowadził Helmut Matura. W lipcu 2000 roku - z powodu wycofania się mecenatu artystycznego kopalni "Wieczorek" i likwidacji historycznej siedziby grupy - zespół przeniósł się do Miejskiego Domu Kultury "Szopienice". W MDK przy ul. Gen. J. Hallera 28 twórcy janowscy prowadzą własną, stałą galerię (możliwość zwiedzania i nabywania dzieł - wtorki w godz. od 16:00 do 18:00).