No show found! show="1" does not exist.

Wydarzenia

Droga 21/11/2016 do 10/01/2017


Instalacja ceramiczna autorstwa Joanny Knapek i Krzysztofa Wildego,
doktorantów Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego

 

„Doskonałość każdej drogi tkwi nie tylko w tym, że drogę można wyznaczać, torować i prowadzić poprzez najróżniejsze pejzaże, ale i w tym, że droga ta – wykreślona, utorowana  i poprowadzona – nie tylko daje możliwość pójścia do przodu, ale też w sytuacjach niepewności, zabłąkania, targania potrzebą przypomnienie tego, co zostało przebyte – pozwala na odwrócenie się wstecz, cofnięcie się na krok czy dwa do tyłu, umożliwia nawet całkowity powrót do punktu wyjścia. Trudno polemizować z argumentami, że spotkanie teraz z wczoraj, aktualnego z dawnym spowalnia krok, wręcz zatrzymuje marsz, ale trudno jednocześnie nie zauważyć faktu, że zatrzymanie świadome swojej intencji, uruchamia refleksję, otwiera przestrzenie >>jaśniejszej samowiedzy<<: pozwala się temu co było, być dla tego, kim się jest.”

 

                                    H.G. Gadamer, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto

 

 

Wystawa pod tytułem Droga... to owoc autorskich doświadczeń artystyczno-naukowych Joanny Knapek i Krzysztofa Wildego, jakie zebrali oni w trakcie interdyscyplinarnych działań na styku dyscyplin malarstwa i ceramiki w ramach studiów doktoranckich pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Skałuby-Krentowicz i dr hab. Adama Molendy.

 

W sztuce przenikanie się działań artystycznych wymaga prób badawczych i odwagi  w podejmowaniu tematu. Prezentowane prace to ceramiczne odlewy barwione innowacyjnymi technikami z użyciem tlenków metali. Kolor wykorzystywany w ceramice początkowo dekoracyjnie (naszkliwnie), w miarę zdobywania doświadczenia w dyscyplinie staje się niezwykle silnym środkiem wyrazu artystycznego. Interesujące możliwości, jakie stwarza glina, stająca się trójwymiarowym podobraziem realizacji malarskiej, dzięki formie prezentacji w przestrzeni daje możliwość pełnego wykorzystania drzemiącej siły interdyscyplinarności.

 

Dualizmy towarzyszące życiu człowieka (śmierć – życie, dobro – zło, kobiecość – męskość, woda –ogień) to punkt wyjścia dla autorów instalacji. Słowo "droga" staje się nośnikiem dla powyższych. Droga to spotkanie.

 

Słowa J. Szczepańskiego: "Inny jest przede wszystkim konieczny, bym uświadomił sobie własne istnienie i własne cechy (...) inny jest lustrem, w którym się sprawdzam i w którym odkrywam swoją identyczność" – to podsumowanie naszych literackich rozważań.

 

Zapraszamy do refleksji w odbiorze naszej Drogi...

 

 

Joanna Knapek i Krzysztof Wilde