Wydarzenia

Kopalnia magii - magia kopalni 20/08/2007 do 26/08/2007


Wystawa ta była częścią szerszego projektu zorganizowanego przez Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej, nosił on nazwę: „Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego”.
 
Ekspozycję stanowiły zdjęcia z wycieczek industrialnych uczestników projektu. Całość dopełniono także wrażeniami dźwiękowymi, można było usłyszeć odgłosy pracy maszyn, odgłosy kopalń (twórcy Richarda Ortmanna), a także zobaczyć film dokumentujący pobyt młodzieży na Górnym Śląsku (autorstwa Bartosza Bereszko). Ogłoszono również międzyuczelniany interdyscyplinarny konkurs studencki na
„koncepcję zagospodarowania północno – wschodniej części obszaru Centrum w Katowicach”.