Wydarzenia

Monika Feret Twoje lustro 02/02/2019 do 09/03/2019


Czy widzimy rzeczywistość, czy tylko/aż własną świadomość, myśli, odczucia, wyobrażenia? Może warto przyjąć perspektywę patrzenia od strony powierzchni lustra? Cykl malarski jest pomostem między ujęciami: naturalnym (racjonalnym) i transcendentalnym filozofii przedstawienia. Zapraszam do przestrzeni oscylacji i zbieżności obu tych koncepcji. To spojrzenie z perspektywy doświadczeń oraz postrzegania jednostki, a także świadectwo doświadczeń i postrzegania społeczno-kulturowych współczesnego świata. Ta oscylacja „pomiędzy” wpisana jest w refleksje nad przedstawieniem u filozofów Heideggera, Husslera, Lyotarda, Merleau Ponty’ego, Barthes’a, Marina. Cykl malarski „Twoje lustro” zawiera wieloznaczną wymowę sensów egzystencjalnych, filozoficznych, socjologicznych i antropologicznych. Poddaje krytyce współczesne zjawiska codziennego życia.

Żyjemy w czasach, które tak dobitnie recenzują słowa Witkacego: Szpital wariatów jest po prostu szkłem powiększającym, przez które można patrzeć na społeczeństwo normalne. Czy są one dziś bardziej aktualne niż w czasach wojennych? A myśl abstrakcjonistów? Czy chowane „za szafę” obrazy Kandinsky’ego w opozycji do socrealizmu i stworzone środki abstrakcyjne w sztuce znaczą to samo, co używane dziś komponenty abstrakcji w sztuce XXI wieku w opozycji do realizmu kapitalistycznego? A może to ta sama wojna? Czy sposób przeniknąć współczesny system wartości, jego codzienne rytuały? W pracach malarskich pokazuję zaledwie ślad obecnych czasów a może tylko powierzchnię jego lustra. Niech widz zdecyduje sam. Proponuję jest wspólną grę z widzem. Każdy widz może znaleźć swoje punctum, swoje szczególne estetyczne i refleksyjne wrażenie z własnej perspektywy patrzenia i obserwowania aktualnych zjawisk współczesnego świata.

Monika Feret
– ur. w 1989r. w Bolesławcu dolnośląskim. Absolwentka kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (2016), a także kierunku arteterapia (2016) na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dyplom artystyczny (10 obrazów z cyklu „Historia współczesnego dzikusa”) uzyskał wyróżnienie i został sprzedany w całości już w parę dni po obronie magisterskiej. Jest założycielką Creative Ability Studio (2017). Od 2018r. współpracuje z grupą Vera Icon. Z powodzeniem prowadziła również działania terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Działalność artystyczna
Podczas studiów brała udział w zbiorowych akcjach artystycznych w Krakowie i Bolesławcu. Od dziecka lubi malować, rysować i bawić się sztuką. Jest autorką ogólnopolskiego projektu artystycznego „Podróż na liściu” (2014-2016), z którego realizacji powstał krótkometrażowy film o tym samym tytule. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych Koła Artystyczno-Naukowego Studentów Wydziału Sztuki UP w Krakowie „Droga krzyżowa w mieście” w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu (2014), „Motywy pasyjne” w Galerii Albert (2013), „Drabiny do nieba” w Galerii Albert (2012), „Portrety” w Klubie pod Jaszczurami w Krakowie (2012). Prezentowała swoją ikonę na wystawie zbiorowej ikon Chrystusa Pantokratora „Sztuka Wiary” w sali im. K. Frycza przy ul. Basztowej 18 w ASP w Krakowie (2013). W dorobku artystycznym posiada wystawy indywidualne w Krakowie, Starym Sączu, Kuźnicy, Stegnie i Juracie. W 2012 roku wykonała obraz "Matka Boska Cygańska" dla Kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie. W roku 2013 była współorganizatorką i prowadzącą 4-dniowego krakowskiego projektu artystyczno-religijnego "Bramy Wiary", który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem mediów. Od 2013 roku zajmuje się również pisaniem ikon. Za osiągnięcia naukowo - artystyczne roku 2013 została uhonorowana Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych studentów za osiągnięcia artystyczne. Artystka pasjonuje się także muzyką śpiewając gospel od 2014 roku. Od 2015 roku śpiewa w „Community Gospel Choir” w Tychach. W latach 2014-2015 należała do „Saltrom Gospel Choir” a w 2016 w „Gospel Voice” w Krakowie. Wśród licznych koncertów wystąpiła m.in. Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach (2015). Potrafi grać na keyboardzie.