Wystawy

Nowa Figuracja 16/01/2020 do 05/05/2020


Od 16 stycznia do 5 maja 2020 r. prezentujemy wystawę "Nowa Figuracja". Przedstawiamy dzieła sztuki tworzące kolekcję Galerii Szyb Wilson i Fundacji Eko-Art Silesia.
 

Chciałbym, żeby moje obrazy wyglądały tak, jakby otarła się o nie istota ludzka,
[…] pozostawiając ślad [swojej] obecności
i pamięć minionych zdarzeń tak,
jak ślimak pozostawia za sobą śluz.


Francis Bacon

 


Termin nowa figuracja po raz pierwszy pojawił się w publikacji „Neue Figurationen. Aus der Werkstatt der heutigen Malerei” niemieckiego artysty i krytyka sztuki Hansa Platscheka w 1959 roku. Zapowiedzi nowego prądu artystycznego można było dostrzec w pracach, które zostały pokazane na wystawie „New Images of Man” w nowojorskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej w tym samym roku, gdy Platschek wydawał swoją książkę. O ile publikacja i nowojorski pokaz sygnalizowały pojawianie się nowych zjawisk w sztuce, o tyle swoistym usankcjonowaniem nowego prądu artystycznego była kolejna wystawa – „Mythologies quotidiennes”, zorganizowana w 1964 roku w Muzeum Sztuki Nowoczesnej Miasta Paryża.

Z jednej strony była odpowiedzią na dominujące w latach 1910-1955 malarstwo nieprzedstawiające, z drugiej zaś – psychologiczną reakcją na traumatyczne wydarzenia II wojny światowej. Stąd też powrót do sztuki figuratywnej miał od samego początku specyficzny, zaangażowany charakter. Artyści zaczęli komentować kondycję egzystencjalną człowieka i jego problemy, świat jego emocji i przeżyć, dramat istnienia oraz mechanizmy uwikłań w polityczne, ekonomiczne i społeczne tryby. Używali ku temu odpowiednich środków artystycznego wyrazu, stylu, formy. Pojawiły się silne deformacje sylwetki ludzkiej, tematy związane z fizyczną i psychiczną nędzą ludzkiej egzystencji, obrazy utrzymane były w atmosferze niepokoju, lęku i pesymizmu. Obrazy były ekspresyjne, subiektywne i symboliczne.

Choć pojęcie to jest nacechowane historyzmem i zazwyczaj stosowane jest przede wszystkim w odniesieniu do sztuki l. 60., 70. i 80., Nowa Figuracja wciąż trwa. Ulega modyfikacjom, przekształceniom. Pogłębia swój zakres semantyczny, niezmiennie jednak komentuje rzeczywistość, czasem brutalnie i obrazoburczo. Galera Szyb Wilson proponuje nową-własną, aktualną interpretację tego terminu, adekwatną do współczesnej rzeczywistości.

Izabela Kośmider - kurator wystawy.

Artyści:
 
Sylwester Ambroziak
Albert Christoph Reck
Agnieszka Florczyk
Martyna Gaszczyk
Wiesław Hudon
Marek Kamieński
Wojciech Kopczyński
Helge Leiberg
Sławomir Lewczuk
Albert Oszek
Paweł Rubaszewski
Marta Sala
Andrzej Siek
Andrzej Tobis
Andrzej Urbanowicz
Karol Wieczorek

 

Wystawa czynna codziennie od 9:00 do 19:00

Wystawę oglądać można do 5 maja 2020 r.

Wstęp wolny!

https://www.facebook.com/events/109984920437847/

W tekście zostały wykorzystane cytaty ze strony: 

Marek Maksymczak, Nowa figuracja. Projekt,
http://nowafiguracja.com/index.php/nowa-figuracja/