Wystawy

Geometria sztuki - sztuka geometrii 23/01/2020 do 05/05/2020


Od 23 stycznia do 5 maja 2020 r. trwać będzie wystawa "Geometria sztuki - sztuka geometrii".

 

Perspektywa linearna, złoty podział, abstrakcja geometryczna – to doniosłe sformułowania w sztuce a zarazem zaawansowane reguły geometrii. Jednak geometria zaczyna się już wcześniej: w najprostszym punkcie, linii, krzywej dając wręcz początek sztuce. Rozwijały się obok siebie. Sposób wykorzystania reguł i konkretnych zasad geometrii w sztuce zmieniał się i - co ciekawe - bardzo często wiązał z jakimś wielkim osiągnięciem, np. wykorzystanie ściśle matematycznych zasad perspektywy linearnej wyznaczyło koniec epoki średniowiecza i początek renesansu w malarstwie.
Marzeniem każdego artysty jest dążenie do doskonałości w swej sztuce i osiągnięcie pewnej idei. Constantin Brâncuși dążąc do otrzymania kształtu idealnego coraz bardziej syntetyzował i upraszczał formę swoich rzeźb, aż doszedł do jaja - kształtu - od którego wszystko się zaczyna. Wassily Kandinsky, Piet Mondrian i Kazimierz Malewicz szukając ideału radykalne zerwali ze wszelką figuratywnością - stworzyli abstrakcję. Każdy z tych wielkich twórców rozwijał swoją twórczość w inny sposób. Kandinsky szukał inspiracji w muzyce - sztuce niematerialnej (duchowej) i absolutnej (wolnej od wszelkich powiązań ze światem). Szukał powiązań pomiędzy elementami działa muzycznego i plastycznego i odkrył je w kolorystyce - tak powstała abstrakcja niegeometryczna. Mondrian i Malewicz wychodząc od spuścizny kubizmu skłonili się w stronę geometrii. Mondrian wyeliminował wszelkie zbędne elementy: ograniczył kolorystykę do trzech barw podstawowych, zaś formę - do linii i prostokątów. Swoje dzieła tytułował kompozycjami, by jeszcze bardziej odciążyć je znaczeniowo. Jeszcze dalej poszedł Malewicz. który swoje teorie zamanifestował malując czarny kwadrat na białym tle. Maksymalne uproszczenie i osiągnięcie granicy obrazu nastąpiło w dziele pt. „Biały kwadrat na białym tle”.
W geometrii artyści widzą możliwość odkrywania logosu – pierwotnej zasady porządkującej świat. Sztuka wyzwala się ze swej materialności i wymyka kategoriom estetycznym. Jest czymś więcej – czystą formą.

Izabela Kośmider – kurator wystawy.

Artyści:

Jan Berdyszak
Wanda Gołkowska
Jerzy Kałucki
Koji Kamoji
Lech Kołodziejczyk
Jarosław Kozłowski
Justyna Maciejska
Andrzej Siek
Marek Sobczyk
Monika Szwed
Andrzej Urbanowicz
Jan de Weryha-Wysoczański

 

Wystawa z kolekcji Galerii Szyb Wilson i Fundacji Eko-Art Silesia.

Czynne codziennie od 9:00 do 19:00

Wystawa potrwa do 5 maja 2020 r.

Wstęp wolny!

https://www.facebook.com/events/196808561368370/