Wystawy

105 x NIE 18/01/2024 do 18/01/2024


Zapraszamy na wystawę do Galerii Szyb Wilson gdzie poprzez ekspozycję naszych prac od 18 stycznia do 29 lutego wyrażamy głośny sprzeciw przeciwko niszczeniu naszego dziedzictwa kulturowego. Wśród nas są członkowie m.in. Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich, Grupy Janowskiej, Niemieckiego Stowarzyszenia Akwarelistów i Irlandzkiego Stowarzyszenia Artystów Profesjonalnych.

Beata Wąsowska
Adam Papke
Tom Cambell
Alba Sika Akpaloo
Olga Didkivska
Jolanta Pokusińska
Joanna Styrylska Gałażyn
Halina Wojtowicz Szczepaniak
Jordan L Rodgers
Marek Synowiecki
Volker Wunderlich
Krystyna Lubański
Beata Musiał Tomaszewska
Anna Iudina
Tomasz Kowal
Stefan Balog
Iwa Kruczkowska Król
Adam Michen
Janusz Owsiany
Anna Narloch
Urszula Bożek
Ewa Matras
Monika Bielat Sobiczewska
Aleksander Kubis
Barbara Gałczyńska
Radosław Kuźmiński
Magdalena Gintowt Juchniewicz
Krzysztof Kałuszka
Agata Szymaniec
Manuel Rojas Villanueva
Józef Bożek
Anna Ziętkiewicz
Barbara Pingot
Elżbieta Wlezień
Agnieszka Wróblewska
Irena Magarewicz
Katarzyna Rosłon Mazgaj
Małgorzata Skupińska
Agnieszka Chrzanowska Małys
Marian Knapik
Dariusz Raut
Agata Wysocka Żuczkowska
Adam Michalik
Dieter Nowak
Agnieszka Ryba
Iga Ordyniec
Beata van Wijngaarden
Agnieszka Niczke Kamińska
Sabina Pasoń
Edward Czech
Joanna Bożek
Agata Kwiatkowska


Twórczy protest artystów przeciwko niszczeniu Giszowca -  śląskiego dziedzictwa kulturowego.
My, międzynarodowa społeczność artystów  stanowczo sprzeciwiamy się budowie myjni w  zabytku nr A/1348/87 w Katowicach - Giszowcu. W ogrodzie zabytkowego domu przy ulicy Mysłowickiej, w zwartej historycznej zabudowie, kilka metrów od okien sąsiadów,  nowy właściciel nieruchomości planuje zbudowac myjnię trzystanowiskową, całodobową.
Przypominamy o potrzebie ochrony Giszowca, który powstał w latach 1907 - 1910 na wzór osiedla- ogrodu, unikatowego konceptu Ebeznera Howarda. Wedle tej idei charakteryzującej się m.in niską zabudową, samowystarczalnością i znacznym udziałem zieleni, zostało zaprojektowane również np. miasto Welwyn i Letchworth w Wielkiej Brytani, Enskede w Szwecji, Kapyla w Finlandii, Hellerau w Niemczech, Redburn w Stanach Zjednoczonych, Stains we Francji, rzymska Garbatella, a w Polsce m.in. Podkowa leśna, Komorów i Milanówek.
W latach 70 postanowiono wyburzyć domy na  Giszowcu, a na ich miejsce postawić bloki; to właśnie przed wspomnianą nieruchomością na Mysłowickiej zatrzymały się buldożery 18 sierpnia 1978 roku po tym gdy już dwie trzecie osiedla wyburzono. Dewastacja została zatrzymana na polecenie ówczesnego generalnego konserwatora zabytków profesora Wiktora Zina, a ocalała historyczna zabudowa została wpisana dnia 23 czerwca 1987 roku do rejestru zabytków. Historię zagłady osiedla- ogrodu i dramat jego mieszkańców przejmująco sportretował Kazimierz Kutz w ' Paciorkach jednego różańca'.
Gdyby myjnia powstała we wnioskowanym przez inwestora miejscu byłoby to nie tylko  zdewastowanie zabytku , ale również złamanie zasady tzw. dobrego sąsiedztwa (art. 61 ust.1 pkt. 1); pięć metrów od miejsca planowanej myjni mieszka kilka rodzin, inwestor chce osiągnąć zyski na krzywdzie innych ludzi.
Uważamy, że za próby rujnowania zabytków powinny być wysokie kary finansowe, a tolerowanie tego typu zachowań to wstyd dla Katowic na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.
My artyści, piętnujemy nieetyczne, bezmyślne postawy, chciwość i rujnowanie zabytkowych obiektów.
Walczymy o zachowanie piękna industrialnego pejzażu. Walczymy by ocalić zabytkową nieruchomość przy ulicy Mysłowickiej w Katowicach Giszowcu, ponieważ jest to składowa wyjątkowości i unikalności śląskiego świata. Chcemy powstrzymać szkodliwe działania patodeweloperów, którzy nie czują więzi z tradycją, z historią, nie szanują drugiego człowieka i dla których liczy się tylko chęć zysku.
Jednym głosem mówimy NIE!:
- NIE! dla rujnowania zabytków
- NIE! dla chciwości
- NIE! dla patodeweloperki
Wyrażamy stanowcze potępienie dla chciwej postawy nowego właściciela zabytkowej nieruchomości i przypominamy słowa Marka Edelmana:
''Jak się przyglądasz złu i odwracasz głowę albo nie pomagasz, kiedy możesz pomóc, to stajesz się współodpowiedzialny. Bo twoje odwrócenie głowy pomaga tym, którzy dopuszczają się zła"