Wystawy

Antypody. Wobec dyskursu władzy. 10/04/2024 do 01/08/2024


Serdecznie zapraszamy na kolejną wystawę w Galerii Szyb Wilson - "Antypody. Wobec Dyskursu władzy". Wraz z piętnastoma artystkami i artystkami będziemy zastanawiać się nad rozumieniem, siłą, sprawczością, ale i degeneracją dzisiejszej władzy oraz przełożeniem jakie jej działania bądź zaniechania mają na wolność każdej i każdego z nas. Tym samym chcemy wykorzystać elementy kultury i popkultury dla budowania i promocji postaw wzmacniających rozumienie i promocję rożnych wymiarów wolności.
Mottem wystawy będzie cytat z Michaela Foucaulta: „Jesteśmy poddani produkcji prawdy przez władzę i nie możemy sprawować władzy inaczej jak tylko przez produkcję prawdy (…). Władza nigdy nie zaprzestaje swej ingerencji, swej inkwizycji, swej rejestracji prawdy. Ona instytucjonalizuje, profesjonalizuje i nagradza jej poszukiwania”.
Na wystawie zamierzamy zaprezentować malarstwo, grafikę, videoinstalacje oraz instalacje w tym te uliczne, które były tworzone na potrzeby czarnych protestów oraz akcji „wolne sądy”. Podczas jej trwania będziemy również emitować film, w którym o swoim postrzeganiu wolności – w tym tej twórczej – opowie ukraiński artysta Pavlo Kazmin.
Prace będą dotyczyć indywidualnych zderzeń twórców z narracjami władzy w odniesieniu do szeroko pojętych wolności, praw kobiet, praw zwierząt, zmian klimatycznych, sprawiedliwych i niesprawiedliwych wojen, imigracji.
 
 
 
Wernisaż wystawy - 26.04.2024 r. o godz. 18.00
Wystawa potrwa do końca lipca 2024 r. 
 
Serdecznie zapraszamy! 
https://www.facebook.com/events/385306780994101?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D