No show found! show="1" does not exist.

Wydarzenia

Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego - Twórczo dla praw człowieka 12/05/2011 do 08/06/2011


Odbywający się w Domu Spotkań od 2006 roku konkurs jest jednym z najważniejszych i najbardziej prestiżowych przedsięwzięć MDSM. Od pierwszej edycji cieszy się dużym zainteresowaniem artystów i publiczności. Wernisaż wystawy odbył się 12 maja o godz. 18:00. Podczas imprezy wystąpił zespół Pisarski Trio w składzie: Ryszard Pisarski - gitara akustyczna, Tomasz Mucha - skrzypce, Andrzej Krośniak - gitara akustyczna.
 
Łącznie na wszystkie trzy dotychczasowe edycje nadesłano niemal tysiąc plakatów z ponad 20 krajów świata. Każdorazowo wystawie towarzyszy polsko-niemiecko-angielski katalog, prezentujący wszystkie plakaty obecne na ekspozycji. W roku 2010 odbyła się trzecia edycja biennale, w której uczestniczyło 101 twórców z 17 krajów (Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chiny, Czechy, Estonia, Niemcy, Wielka Brytania, Iran, Litwa, Meksyk, Korea Południowa, Polska, Rosja, Serbia, Taiwan, Ukraina, USA).

„Twórczo dla praw człowieka” – myśl przewodnia trzeciej edycji koresponduje z działaniami programowymi Domu Spotkań w obszarze pracy pedagogicznej w oparciu o historię KL Auschwitz-Birkenau oraz z aktywnością na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego. Podczas sympozjum Akademii Oświęcimskiej w Domu Spotkań w styczniu 2010 r. profesor Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, powiedział: „Cywilizacja praw człowieka potrzebuje oparcia w kulturze, tworzonej w respekcie dla godności człowieka, jego przyrodzonej wolności, a w przestrzeni publicznej – państwowej i międzynarodowej – z poszanowaniem zasady solidarności”. Słowa te w pełni wyrażają  ideę biennale plakatu. Aktualność przesłania z Auschwitz pozwala prowadzić publiczny dyskurs w obszarach, w których prawa człowieka są łamane. Artystyczne wypowiedzi dotyczą całego wachlarza zagadnień: tolerancji, ekologii, równouprawnienia, wpływu polityki na życie obywateli, problemów rasizmu, przemocy, łamania praw dzieci, kobiet, mniejszości.

Zwycięzcami grand prix dotychczasowych edycji biennale byli:
2006 – Li Hai-Ping, Chiny za plakat  Victory
2008 - Vladimir Chaika, Rosja za plakat Think global. Act local
2010 – Bangqian Zheng, Chiny za plakat Confrontation & Reflexion

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży (MDSM) w Oświęcimiu powstał w 1986 roku z inicjatywy Akcji Znaku Pokuty  Służby dla Pokoju z Berlina i wsparciu Miasta Oświęcimia, dzięki ofiarności wielu osób prywatnych oraz instytucji z Polski i Niemiec, zaangażowanych w kształtowanie procesu pojednania polsko-niemieckiego i w dialog chrześcijańsko-żydowski. MDSM jest ośrodkiem edukacyjnym. Nasza praca opiera się na dwóch założeniach:
·    Auschwitz był zbyt bolesnym doświadczeniem dla ludzkości, ażeby można je było puścić w niepamięć.
·    Z historii można się uczyć i wyciągać wnioski na przyszłość. Poprzez wzajemne poznanie się i zainteresowanie historią możliwe staje się pokonywanie lęków, uprzedzeń i wrogości pomiędzy ludźmi.
MDSM jest miejscem przełamywania barier i wzajemnych uprzedzeń  miejscem refleksji i dialogu. Dom wpisał się na trwałe w życie Oświęcimia. Od chwili powstania MDSM odwiedziło ponad 2500 grup młodzieży i dorosłych z prawie 30 krajów świata. Od 1995 roku pracą MDSM kieruje polsko-niemiecka Fundacja na rzecz MDSM. Działalność pedagogiczna Domu wspierana jest przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. MDSM jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego.

Jak pracujemy?
Działalność pedagogiczna skupia się wokół następujących form pracy:
·    pobyty studyjne służące zapoznaniu się z historią KL Auschwitz-Birkenau oraz zagadnieniom przez nie implikowanym;
·    międzynarodowe seminaria tematyczne (antysemityzm, rasizm, nacjonalizm, stosunki międzynarodowe, procesy demokratyzacji);
·    seminaria dla nauczycieli i multiplikatorów wymiany młodzieżowej;
·    warsztaty (teatralne, artystyczne, fotograficzne, dziennikarskie itp.);
·    programy w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży;
·    konferencje, wykłady, prelekcje, wystawy, przedstawienia i koncerty.
Nad przebiegiem programów czuwają polscy i niemieccy pedagodzy, którzy zapewniają merytoryczną i organizacyjną opiekę w trakcie ich realizacji.

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
ul. Legionów 11, 32-600 Oświęcim
Recepcja  tel. 33 843 21 07
Biuro  tel. 33 843 12 11, fax: 33 843 39 80
e-mail: mdsm@mdsm.pl
www.mdsm.pl