Wydarzenia

Dolomity - Góry poprzez chmury 01/12/2011 do 08/01/2012


Rzeźba Dolomitów jest jedyna w swoim rodzaju w Europie. Wyodrębnione grupy skalne przedzielone są głębokimi dolinami i wysokimi, lecz dostępnymi przełęczami. Powstałe miliony lat temu na dnie mórz, poddane procesom erozji, zachwycają dzisiaj kształtem i kolorem wapiennych skał. 
 
O charakterze tych gór stanowią nie tylko duże wysokości bezwzględne wierzchołków czy też lodowcowy charakter, ale też niepowtarzalne, pionowe urwiska baszt, turni i ścian. Budowa geologiczna sprawia, że występuje tu niezwykłe bogactwo form ukształtowania terenu. Niektóre regiony Dolomitów narażone są na niestabilność pogody. Szczególnie południowe grupy skał są często osnute mgłą znad Adriatyku. Czyż można wyobrazić sobie piękniejsze niż Dolomity miejsce dla fotografów pejzażystów?

Autorzy Fotografii:
 
ARKADIUSZ PAŁASIŃSKI – członek Związku Polskich Fotografów Przyrody. Swoje poszukiwania fotograficzne rozpoczął wiele lat temu, żeby odnaleźć się z wielkim powodzeniem w fotografii krajobrazu. Jest fotografem pasjonatem, znanym i nagradzanym na konkursach w całej Europie. Przez wiele lat doskonalił swoje umiejętności w terenie odbywając wiele pasjonujących podróży po świecie. Zgłębił możliwie najlepiej zagadnienia techniczne przez lata studiując najróżniejsze publikacje polskie i zagraniczne. W Okręgu Śląskim ZPFP pełni od dwóch lat funkcję wiceprezesa.

JANUSZ WOJCIESZAK – członek Związku Polskich Fotografów Przyrody. Przez wiele lat wypracował własne podejście do fotografii. Często fotografuje aparatem wielkoformatowym wzorując się na mistrzach fotografii krajobrazowej. Liczne podróże w poszukiwaniu i realizacji tematów przynoszą interesujące prace. Nagradzany i wyróżniany w licznych konkursach fotograficznych. Od kilku lat z powodzeniem fotografuje również dzikie zwierzęta w ich naturalnym środowisku.

 http://fotolibea.pl/wystawadolomity/

 http://www.palasinski.pl/

 http://www.janusz-wojcieszak.pl/

Wernisaż wystawy: 1 grudnia 2011 r (czwartek) o godz. 18.00