No show found! show="1" does not exist.

Wydarzenia

Za fasadą folkloru 07/01/2013 do 27/02/2013


„Za fasadą folkloru” to akcja fotograficzna mająca na celu podkreślenie trwałości folkloru i tradycji w świadomości społeczności polskiej, lokalnie – śląskiej i międzynarodowej. Wystawę można oglądać w Dużej Galerii. Serdecznie zapraszamy.
 
Poprzez realizację pierwszego cyklu projektowego, staraliśmy się nawiązać do wielorakich aspektów oscylujących wokół pojęcia folkloru, tym samym zmierzając się z problemem nawarstwienia się przez lata gry pozorów i stereotypów. W związku z powracającymi kierunkami nastawionymi na zaznaczanie narodowej indywidualności oraz jednocześnie silnymi wpływami wielokulturowości, pragnęliśmy pokazać ten szczególny moment oraz ludzi w tej konkretnej sytuacji, docierając do ich sposobu myślenia o regionie, o narodowości, a także o tym, co „nasze” oraz o tym, co teoretycznie „obce”.
 
W zrealizowanym przez nas III cyklu projektu dochodzimy do aspektu wielokulturowości. Do zdjęć zaprosiliśmy ośmiu reprezentantów innych krajów, mieszkających na stałe lub tymczasowo na terenie Śląska, głównie studentów w ramach programu Erasmus. Na fotografiach pragnęliśmy przedstawić przemieszanie teoretycznie przeciwstawnych prądów kulturowych, postacie wtłoczone zostały w scenerie przypisane ich kulturze, bądź uchwycone z przedmiotem kojarzącym się z ich narodowością, natomiast jedynym „niepasującym” elementem były polskie stroje ludowe. Dodatkowo ważnym aspektem była dla nas promocja Śląska.
 
Zakładanym efektem zdjęć było zastanowienie się nad kategoryzowaniem „swój”, a „obcy”. Wytyczonym CELEM - ukazanie mocy współtworzenia ciągłości kultury przez inne narodowości, na zasadzie wzbogacania jej, a nie zespalania się z nią.

W zdjęciach wzięli udział cudzoziemcy z krajów takich jak: Hiszpania, Kazachstan, Chiny, Nigeria, Czarnogóra, Indie, Tajwan oraz Turcja.
 
IDEA

Pomysł projektu zrodził się spontanicznie, natomiast samo zamiłowanie do folkloru to fakt uczestnictwa Angeliki Dobrzyńskiej w życiu Zespołu Pieśni i Tańca Katowice Uniwersytetu Śląskiego. Realizatorem zdjęć jest fotograf Szymon Nawrat.
 
Facebook: Za fasadą folkloru