Kołodziejczyk Lech powrót

Lech Kołodziejczyk - studiował w ASP w Krakowie, na Wydział Grafiki w Katowicach. Dyplom otrzymał w 1978 roku. W latach 1978-1980 podjął pracę jako asystent w ASP w Katowicach w pracowni malarstwa. Od 1980 roku jest zatrudniony w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, obecnie na stanowisku adiunkta II st. w Instytucie Sztuki Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
 
Autor ponad 40 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach środowiska śląskiego na terenie kraju. Otrzymał nagrody ZPAP Katowice za malarstwo. W 1998 roku laureat Grand Prix w konkursie „Praca roku 1987” za obraz „Księga słońca”. Od początku lat 80. zrealizował kilka obszernych cykli malarskich, z których najważniejsze to „Fantomanie”, „Kosmogonie”, „Luminofory”, „Księga słońca”, „Lirykony”, „Głowy”. Podejmuje w nich problemy dematerializacji oraz przekształceń fenomenów materii, światła, koloru. Towarzyszą temu doświadczenia związane ze związkiem i syntezą procesów naturalnych ze zjawiskami emocji, psychiki, szczególnych stanów koncentracji, uruchomienia całości dyspozycji twórczych. W ostatnich cyklach „Głowy” oraz „Ogrody ciemności” zainteresowania twórcze dotyczą istoty i zasady działania znaku plastycznego, symbolu, ekspresji form archetypicznych.
 
Zapraszamy do przeczytania wywiadu z artystą.

Wywiad powrót