Wydarzenia

I Przegląd Sztuki Współczesnej "Nowa Awangarda" 03/03/2017 do 18/04/2017


Fundacja Eko-Art Silesia oraz Galeria Szyb Wilson zapraszają do udziału w I Przeglądzie Sztuki "Nowa Awangarda".
 
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie I Przeglądem Sztuki Nowa Awangarda przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń do wtorku (14.02). 
 
Przegląd powstał, by zapoznać odbiorców z aktualnymi tendencjami w polskiej sztuce oraz by promować nowych twórców. Jego celem jest przede wszystkim zgromadzenie najciekawszych przykładów praktyk artystycznych, które można by określić mianem „Nowej Awangardy”.
 
 
Udział w Przeglądzie mogą wziąć zarówno artyści profesjonalni, jak i nieprofesjonalni, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania. Prace mogą być wykonane w dowolnym medium i technice. Ta otwarta formuła wydarzenia ma zapewnić szeroki wachlarz propozycji, nurtów, stylistyk.
 

Przegląd składał się będzie z części konkursowej oraz wystawy zakwalifikowanych przez Jury prac. Dla jego uczestników będzie to możliwość zaprezentowania swojej twórczości licznemu gronu odbiorców. Wyróżnieni artyści zostaną uhonorowani statuetkami Angelusów oraz nagrodami pieniężnymi. Przewiduje się ponadto druk wydawnictwa z reprodukcjami prac, które znajdą się na wystawie.
 

 

Do wzięcia udziału w Przeglądzie konieczne jest wypełnienie i przesłanie na adres mailowy galeria@szybwilson.org formularza technicznego (do pobrania poniżej). O decyzji Jury artyści zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zwrotny.
 

Regulamin Przeglądu Nowa Awangarda

Formularz techniczny Przeglądu Nowa Awangarda

 

Patronat honorowy:

 

 

Patroni medialni: