No show found! show="1" does not exist.

Wystawy

Kreuj z nami artystyczną rzeczywistość! 04/03/2020 do 15/03/2020


Fundacja Eko-Art Silesia rozpoczyna pracę nad kolejnym Dużym i Ważnym projektem rewitalizacyjno-społeczno-artystycznym.
Dlaczego rewitalizacja?

Rewitalizacja starych dzielnic śląskich miast jest nieodzowna. W wyniku upadku przemysłu dzielnice od lat przechodzą strukturalny kryzys, którego najmocniejszym akcentem dla Roździenia była likwidacja HMN „Szopienice”, a w ślad za nią – kolejnych firm, zaś dziś – nierozpoznana jeszcze co do skutków społeczno-ekonomicznych likwidacja kopalni „Wieczorek”.

Stare dzielnice, kiedyś tętniące życiem, dziś w stanie kryzysu, wymagają działań naprawczych i współpracy szeregu środowisk, tak aby rozwiązać najważniejsze problemy takie jak: bezradność, wykluczenie społeczne i ekonomiczne, nawarstwianie się szeregu wtórnych problemów, braku oferty spędzania czasu dla młodych i starszych czy ofert włączenia wykluczonych mieszkańców.

Na przynajmniej część ww. problemów można odpowiedzieć i reagować wspólnie, w ramach połączonych działań składających się sumarycznie na proces zwany rewitalizacją. Jednym ze sposobów reagowania na wyzwania są działania animacyjne, integracyjne, a także kulturalne. Nowa oferta spędzania czasu wolnego jest w stanie na nowo tchnąć życie w stare dzielnice. Jest tłem i podstawą odbudowy relacji międzyludzkich, także sąsiedzkich, mostem łączącym i spajającym na nowo tkankę społeczną i nierzadko ekonomiczną.
Jak Państwo wiecie, Fundacja od lat działa na ww. polu, uzyskując bardzo dobre efekty w Nikiszowcu w Szybie Wilson, a ukoronowaniem tych działań jest co roku Art Naif Festiwal. Teraz pora poszerzyć działania na obszar Szopienic – w odnowionym obiekcie dawnej słodowni Browaru Petera Mokrskiego powstanie centrum aktywności, które skupi różne działania. Jako Fundacja planujemy tam prowadzić różne działania społeczne oraz kulturalne.
 
Projekty i zamierzenia

Nasze cele skupiają się na zogniskowaniu działań w centrum dzielnicy i w jego otoczeniu. Mają to być działania ciągłe, skierowane do całej społeczności, jak i do wąskich grup, które najbardziej dotknęła transformacja ostatnich dekad. Razem z partnerami społecznymi chcemy realnie wciągać i angażować lokalne środowiska, znajdować kolejnych liderów, zwłaszcza wśród młodych.

Prosimy o Wasz głos w celu odpowiedniego zaplanowania czy wyboru działań kulturalnych.

Które – w Państwa opinii – zasługują na obecność? Jaką ofertą kulturalną jesteście zainteresowani?

Kino? Teatr uliczny? Może muzyka? Animacje komputerowe? Literatura?

Odpowiedzcie nam na kilka pytań ogólnych, abyśmy mogli lepiej rozwijać proponowaną ofertę i poznać Państwa potrzeby celem dopasowania naszych działań.

Prosimy o nadsyłanie ankiet na adres: projekty@szybwilson.pl
 
TU POBIERZ ANKIETĘ

Na ankiety czekamy do 10 marca 2020 r.
 
Serdecznie Wam dziękujemy za wsparcie.