No show found! show="1" does not exist.

Sprzedaż

powrót

Wyślij zapytanie

KOŁODZIEJCZYK LECH - KOSMOGONIA Z PEJZAŻEM Z CYKLU KOSMOGONIE

Cena: 5 000zł
Autor: Kołodziejczyk Lech
Tytuł: Kosmogonia z pejzażem z cyklu Kosmogonie
Data: 1994
Wymiary: 140 x 100 cm
Technika: olej na płótnie
 
Lech Kołodziejczyk (ur. 1953) - Absolwent katowickiego wydziału grafiki krakowskiej ASP, profesor Uniwersytetu Śląskiego, uznany autor ponad 50 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Od początku lat 80. zrealizował kilka obszernych cykli malarskich, z których najważniejsze to: "Fantomanie", "Kosmogonie", "Luminofory", "Księga słońca", "Lirykony", "Głowy" oraz "Pejzaże Pamięci". Podejmuje w nich problemy dematerializacji oraz przekształceń fenomenów materii, światła, koloru. Nagradzany za malarstwo, w 1997 otrzymał Nagrodę Rektora UŚ za działalność artystyczną i dydaktyczną. W latach 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 wyróżniony stypendium naukowym Rektora UŚ za działalność naukowo – artystyczną. Autor dwóch publikacji naukowych "Wielość przestrzeni".
 
Pole obrazowe w kształcie pionowego prostokąta. Kompozycja abstrakcyjna, centralna, odśrodkowa. Obraz zachowany w ciemnej kolorystyce, centrum kompozycyjne silnie rozświetlone punkotowo. Stylistyka dzieła oparta na dychotomicznym zestawieniu rozmytych plam z szczegółowym i drobiazgowym opracowaniem wybranych przestrzeni płótna (np. w formie kropek inspirowanych motywem zdobniczym w sztuce Aborygenów).